Wykształcenie


magister matematyki
Uniwersytet Gdański w Gdańsku 
Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii,
kierunek matematyka, specjalność nauczycielska

X 1990

Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
Podyplomowe Studia Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe (2 semestry)

XI 2007

Politechnika Gdańska w Gdańsku
Podyplomowe Studia Podstawy Edukacji Ekonomicznej  i Przedsiębiorczości 
(3 semestry)

IX 2002

Politechnika Gdańska w Gdańsku
Podyplomowe Studia Prawno-Menedżerskie (2 semestry)

I 1996

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Podyplomowe Studia z Informatyki (4-semestry)

XI 1994

Kurs Kwalifikacyjny dla edukatorów
oświatowej kadry kierowniczej  - 240 godz.

V 2002