ECDL


Od roku 2001 Jestem egzaminatorem ECDL.

ECDL-European Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Posiadam uprawnienia egzaminatora ECDL w następującym zakresie:
1.
Egzaminator ECDL e-Obywatel (ECDL e-Citizen) – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych e-Obywatel – od 11.2007
2. Egzaminator ECDL-A (European Computer Driving Licence - Advanced) – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany – od 08.2007
3. Egzaminator ECDL (European Computer Driving Licence) – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL-Core)– od 10.2001

Jako egzaminator współpracuję z następującymi centrami egzaminacyjnymi:

DWCom s.c. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz, Waldemar Tabaka
Al. Wolności 30, 84-300 Lębork
Osoba kontaktowa: Waldemar Tabaka, tel. 0602 34 15 11

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. I. Paderewskiego 9, 76-200 Słupsk
Osoba kontaktowa: Krystian Szczypek, tel. 059 842 32 28

Europejski Instytut Edukacji Informatycznej
ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz
osoba kontaktowa: Krzysztof Juryk, tel. 0605 20 20 35

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w całej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7. egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:
- Podstawy technik informatycznych
- Użytkowanie komputerów
- Przetwarzanie tekstów
- Arkusze kalkulacyjne
- Bazy danych
- Grafika menedżerska i prezentacyjna
- Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa więc możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
-szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
-powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
-poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
-poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Wzorując się bowiem na doświadczeniach fińskich CEPIS - Council of European Proffesional Informatics Societies (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolite w całej Europie i służy:
-przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
-podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
-wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
-opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
-umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.